2019-09-26 09:00:00 2019-09-27 13:00:00 Europe/Warsaw AUTOMOTIVE Konferencja naukowo-techniczna AUTOMOTIVE to branżowe forum dyskusyjne poświęcone tematom adaptacji najnowszych rozwiązań, a także cyfryzacji i optymalizacji produkcji. Celem czwartej edycji wydarzenia jest wymiana doświadczeń i najlepszych rynkowych praktyk. Qubus Hotel Legnica ul. Skarbowa 2, 59-220 Legnica Automotive mfudala@communication.pl KonferencjaAutomotive 26-27.09.2019 Legnica

KONFERENCJA AUTOMOTIVE

5. edycja konferencji branży motoryzacyjnej
{y<}
{yn}

{yl}

{y>}{o<}
{on}

{ol}

{o>}{w<}
{wn}

{wl}

{w>}{d<}
{dn}

{dl}

{d>}{h<}
{hn}

{hl}

{h>}{m<}
{mn}

{ml}

{m>}{s<}
{sn}

{sl}

{s>}

Blog

Relacja

>>>>>Pobierz relację z konferencji<<<<<<

Informacja prasowa

 

 

Wyzwania dostawców i oczekiwania producentów –

Konferencja Automotive 2018

 

Praktyczne aspekty wdrażania rozwiązań Industry 4.0 w zakładach produkcyjnych były wiodącym tematem czwartej edycji konferencji Automotive, która odbyła się w dniach 6-7.09.2018 w Zakopanem. Udział w wydarzeniu wzięło blisko 200 reprezentantów przedsiębiorstw produkcyjnych z branży automotive, dostarczycieli technologii oraz reprezentantów instytucji branżowych i  wiodących uczelni technicznych. Firma Siemens była Partnerem Technologicznym tego wydarzenia.

Zgromadzonych gości powitał Michał Kot z firmy Siemens, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rosnące znaczenie Polski na rynku międzynarodowym jako producenta w branży automotive. Podkreślił również fakt, że branża motoryzacyjna i sektory z nią powiązane tworzą blisko 1,1 mln miejsc pracy, co czyni ją niezwykle istotną gałęzią polskiej gospodarki.

Wykłady zostały poprzedzone debatą, w której udział wzięli reprezentanci firm Adient, AIUT, FCA, LEAR oraz Siemens. Paneliści podczas dyskusji poświęcili szczególną uwagę gotowości polskich przedsiębiorstw na wdrażanie rozwiązań z obszaru koncepcji Industry 4.0, ukazując to zagadnienie z perspektywy zarówno przedsiębiorstw produkujących gotowe samochody jak i przedsiębiorstw dostarczających komponenty oraz technologię dla tych firm.

Dzięki zaprezentowanym przykładom rozwiązań wdrażanych w takich firmach jak Fiat, GKN, Adient czy Mercedes, uczestnicy mieli też możliwość poznania korzyści w obszarze implementacji innowacyjnych rozwiązań oraz oceny ich przydatności we własnych zakładach produkcyjnych – mówi Piotr Ciemięga z firmy Siemens, gospodarz konferencji.

Spośród wygłoszonych prezentacji, dużym zainteresowaniem słuchaczy cieszyło się wystąpienie Thomasa Kaisera z Mercedes Benz Manufacturing Poland. W wystąpieniu bazującym na przykładzie budowanej aktualnie fabryki silników Mercedesa w Jaworze, przedstawiono technologie z koncepcji Industry 4.0: roboty współpracujące, Internet Rzeczy oraz wirtualną rzeczywistość w procesach szkoleniowych. Zaprezentowano również silnik OM654, który będzie produkowany w budowanym zakładzie.

Uczestnicy konferencji pozytywnie ocenili również wystąpienie Wojciecha Witczaka z firmy GKN Driveline. W wystąpieniu zaprezentowane zostały doświadczenia i wnioski zebrane w procesie wdrażania rozwiązań z obszaru Przemysłu 4.0 w zakładach GKN Driveline. Przedstawiono również plany dalszej automatyzacji produkcji uwzględniające m.in. zwiększanie wykorzystania robotów współpracujących oraz autonomicznych robotów transportujących AGV.

 

Udział ekspertów reprezentujących różne sektory stwarza dobre warunki do wzajemnej, interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń – mówi Cezary Mychlewicz z firmy Siemens. – Konferencja Automotive to dobra okazja do poznania najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych w branży – to jasne, ale to także pole do dyskusji, które poza wymiarem poznawczym, niejednokrotnie staje się początkiem owocnej współpracy biznesowej – dodaje.

 

Partnerem Głównym konferencji były firmy AIUT, AmiSter, MJ Group oraz Pepperl&Fuchs.

Partnerami konferencji były firmy: Automatech, Evatronix, Evotec, GT85, Festo, KUKA, Promatik, Rittal, Stoltronic oraz TheusLED.

Konferencja odbyła się pod Patronatem Honorowym Akademii Górniczo Hutniczej, Politechniki Kakowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej, Polskiej Izby Motoryzacji, Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, Stowarzyszenia Profibus PNO Polska, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Instytutu Badań Runku Samochodowego SAMAR.

 

 

Dalsze informacje:

Maciej Fudała, Omega Communication
mfudala@communciation.pl, tel. 22 854 16 27

RUSZYŁA REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ AUTOMOTIVE!

>>>POBIERZ INFORMACJĘ PRASOWĄ W PDF<<<

W dniach 6-7.09.2018 w Zakopanem odbędzie się czwarta edycja konferencji Automotive, jednego z największych w Polsce spotkań branży motoryzacyjnej. Partnerem Technologicznym wydarzenia jest firma Siemens.
Czwarta edycja konferencji poświęcona zostanie trendom i wyzwaniom w branży, oraz perspektywom jakie otwierają się przed producentami z sektora automotive w najbliższych latach.

Organizatorzy zaplanowali trzy bloki tematyczne:
Perspektywa 2022 – inwestycje producentów samochodów w Polsce kołem zamachowym dla rozwoju inwestycji u dostawców z sektora TIER1 oraz TIER2.
Nowe technologie z obszaru industry 4.0 – Czy firmy integratorskie są przygotowane na wyzwania stawiane przez producentów samochodów? Jak wyprzedzić oczekiwania klientów?
Realia 4.0 w działach wsparcia technicznego – wyzwania dla służb utrzymania ruchu w dobie rewolucji przemysłowej – ochrona danych, współpraca działów IT z działami automatyki przemysłowej, nowe kompetencje pracowników – czy jesteśmy na to gotowi?

REJESTRACJA NA KONFERENCJĘ

Partnerem Strategicznym konferencji jest Konfederacja Lewiatan – Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęły instytucje: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, Polska Izba Motoryzacji, Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Urząd Dozoru Technicznego oraz Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR.

Partnerami Głównymi konferencji zostały firmy: AIUT, Pepperl&Fuchs, MJ Group oraz Amister. Partnerami konferencji są firmy: Automatech, Evatronix, Evotec, GT85, Festo, KUKA oraz Rittal.

Do udziału w konferencji zachęcamy w szczególności:
• Kierowników utrzymania ruchu
• Kierowników działu konstrukcyjnego
• Technologów, inżynierów produkcji i inżynierów procesu produkcyjnego
• Osoby odpowiedzialne za zakupy
• Osoby odpowiedzialne za planowanie inwestycji

Data i miejsce konferencji: 6-7.09.2018, Zakopane, hotel Nosalowy Dwór www.nosalowy-dwor.eu
Koszt: 890 PLN netto za udział z noclegiem w pokoju jednoosobowym, 690 PLN netto za udział z noclegiem w pokoju dwuosobowym lub 500 PLN netto za udział bez noclegu.
Więcej informacji: www.konferencja-automotive.pl

Dalszych informacji udziela:
Maciej Fudała, Omega Communication
e-mail: mfudala@communication.pl, tel. 22 854 16 27

Konferencja Automotive 2017

Konferencja Automotive – rewolucja zaczyna się w branży samochodowej

 Inżynierów oraz menedżerów z branży motoryzacyjnej i przemysłu samochodowego zapraszamy na trzecią edycję konferencji technicznej AUTOMOTIVE, która odbędzie się w dniach 5-6.09.2017 w Krakowie. Uczestnicy będą mieli unikalną okazję zapoznania się z najnowszą technologią stosowaną przy produkcji samochodów w Polsce i na świecie.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną nowoczesne rozwiązania z rodzimego oraz zagranicznego obszaru automotive – na przykładzie case studies z wiodących fabryk motoryzacyjnych. Organizatorzy przedstawią także koncepcje i technologie napędzające przemysł motoryzacyjny oraz trendy i wyzwania w branży w perspektywie 2020, m.in. predictive maintenance oraz e-mobility.

Rewolucja technologiczna, której jesteśmy świadkami, powoduje głęboką przemianę przemysłu, szczególnie branży motoryzacyjnej tworząc strategiczną szansę dla Polski. Koncentracja producentów poszczególnych elementów części, sprawnie rozwinięte zaplecze produkcyjne oraz dobre warunki dla inwestycji – to tylko niektóre z atutów regionu  – mówi Piotr Jaworski z firmy Siemens, jeden z pomysłodawców konferencji. – By produkcja była efektywna, a biznes konkurencyjny, firmy zobligowane są jednak do ciągłej optymalizacji i automatyzacji procesu produkcji.  Stąd pomysł konferencji – branżowej platformy do wymiany doświadczeń.

Partnerem Technologicznym konferencji jest firma SIEMENS, a Partnerem Strategicznym Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych Konfederacji Lewiatan. Patronat honorowy objęły następujące instytucje: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, Polska Izba Motoryzacji, Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), Politechnika Wrocławska oraz Urząd Dozoru Technicznego.

Partnerami konferencji są: ABIS, Aiut, Festo, KUKA, Kubler, MJ Group, SICK, TheusLED.

Do udziału w konferencji zachęcamy w szczególności:

  • Technologów, inżynierów produkcji i inżynierów procesu produkcyjnego
  • Osoby odpowiedzialne za zakupy
  • Osoby odpowiedzialne za planowanie inwestycji
  • Kierowników utrzymania ruchu
  • Kierowników działu konstrukcyjnego

Data i miejsce konferencji: 5-6.09.2017 w Krakowie, hotel Qubus.

Koszt: 690 PLN netto, 590 PLN netto lub 490 PLN netto – w zależności od wyboru zakwaterowania.

Więcej informacji oraz rejestracja: www.konferencja-automotive.pl

Dalszych informacji udziela:

Aleksandra Szafraniec, Omega Communication,

e-mail: aszafraniec@communication.pl

Pobierz >